- Geriatrische voetzorgverlener GVV

Gespecialiseerde geriatrische voetverzorging GVV

Waarom een specialisatie voor voetzorg bij ouderen?

De helft van de mensen die ouder zijn dan 75 hebben voetproblemen. De oudere voet is op zich al complex en als daar degeneratieve ziekten als kanker of diabetes bijkomen, dan wordt het nog veel complexer. Voor de voetzorgverlener ligt er ook een uitdaging om een oudere met verminderde cognitieve vermogens een veilige zorgomgeving te geven. Kennis en vaardigheden zijn daarbij van groot belang.

Een Geriatrisch Voetzorgverlener (GVV) is hierin opgeleid en gediplomeerd en kan veilige voetzorg verlenen aan oudere mensen met voetproblemen.

 

Wat doet een Geriatrisch Voetzorgverlener?

Een GVV is opgeleid om voeten te screenen, voetaandoeningen te herkennen, de voeten te verzorgen en bevindingen terug te koppelen aan de aanpalende zorg. Een GVV kan ook preventieve maatregelen nemen, zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden. Een GVV heeft geleerd op een professionele manier om te gaan met het verminderd geestelijk welzijn waar sommige ouderen mee te maken hebben. De GVV kan de oude kwetsbare voet een veilige zorgomgeving geven. Een gesprek met een GVV is uiteraard een vertrouwelijk gesprek.

 

Wat is het doel van de geriatrische voetzorg?

Het doel van geriatrische voetzorg is de voeten van oudere mensen in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de cliënt ondersteund.

 

Hoe maakt u een afspraak met een GVV?

De eerste afspraak is altijd een intakegesprek. De patiënt of begeleider vult een korte vragenlijst in, onder meer over de klachten, het ziekteverleden, eventuele medicatie en orthopedische hulpmiddelen. Als iemand ook actief behandeld wordt voor kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandelend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg.

 

Hoe ziet een behandeling eruit?

Een GVV-behandeling kan bestaan uit: het knippen van nagels, het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingroeiende nagels en het repareren van gespleten nagels. De Geriatrisch Voetzorgverlener werkt volgens richtlijnen.